Logo-jhp
Original Article
Katike Umamahesh ORCID, Bandikari Ramesh, Bathal Vijaya Kumar, Obulam Vijaya Sarathi Reddy* ORCID
J Herbmed Pharmacol. 2019;8(3): 238-247. doi: 10.15171/jhp.2019.35
PDF
XML
Cited By: